Alt Premolar ve Kaninlerin Cerrahi işlemleri

Alt premoların gömülü kalması enderdir. Gömülü diş vertikal. semivertikal veya horizontal pozisyonda komşu dişlerin kökleri arasında olabilir. Olguların bir kısmında bukkal veya lingual tarafta kemikte bir genişleme görülür. Diş bazen de alt çene alt kenarında bulunur ve ekstraoral olarak palpe edilir. İstisnai olarak alt kaninlerde gömülü kalabilir.

Radyolojik tetkik için bir ekstraoral alt çene grafisi, bir oklüzal film (röntgen tüpü alt çene kenarına yerleştirilmelidir) ve periapikal filmler gerekir. Status X iyi bir görüntü verir ve çok sayıda dişin gömülü olduğu durumlarda özellikle çok uygundur.

Gömülü premolar ve kaninlerin operasyonunda komşu dişlerin köklerinin zedelenme tehlikesi olduğundan endikasyon konurken dikkatli davranılmalıdır. Semptomsuz dişler bırakılmalıdır. Ancak bir protetik tedavi öncesi çıkartılmaları gerekir, bu durumda da dişsiz bölgede çalışılacağından operasyon daha kolay yürütülür.

Dişli çenede operasyon dişin konumuna göre vestibül ya da lingual tarafta yapılır. Çoğunlukla dişin tamamını açığa çıkartabilmek için iki yönden de lambo kaldırmak gerekir.

Vestibüler insizyon konveks tarafı diş dizisine bakan yarım ay şeklindedir, lateral dişten başlar ve ikinci molara kadar uzanır. Mukoperiostal lambo kaldırılırken foramen mentale ve damar sinir paketi açığa çıkartılmalıdır. Kemik kaldırılırken komşu dişlerin kökleri ve n.mentalis korunmalıdır, ancak bu her zaman kolay olmaz.

Lingualden yapılacak operasyonlarda insizyon dişeti kenarının 35 mm altından horizontal olarak lateral dişten ikinci molara kadar yapılır. Buradan görüş iyi değildir ve kemik kaldırılırken diş kökleri zedelenebilir. Bazen dişin kesilmesi ve bir parçasının vestibülden, bir parçasının lingualden çıkartılması gerekebilir.

Akut tablo yoksa yara primer kapatılır. Alt çene kenarında lokalize dişler bir çene cerrahisi kliniğinde ekstraoral olarak çıkartılmalıdır.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / prof Dr. Mustafa TÜRKER ve Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


Gömülü Dişler Hakkında Kapsamlı Bilgiler
 

© Copyright 2009 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez