Gömülü Dişlerin Çıkartılmasında Kontrendikasyonlar

a) Kötü prognoza neden olabilecek durumlar (kanser, üremi, terminal safhada kardiak şikayetler gibi.)
b) Kooperasyon zorluğu olan hastalar (mental retandasyon gibi)

Gömülü Dişlerin Çıkartılmasında Kontrendikasyonlar
a) Kötü prognoza neden olabilecek durumlar (kanser, üremi, terminal safhada kardiak şikayetler gibi.)
b) Kooperasyon zorluğu olan hastalar (mental retandasyon gibi)
c) Aşırı kanamaya sebep ola bilecek hastalıklar (hemofili, purpura, Christmas hastalığı gibi)
d) Anestezi yapmayı güçleştiren koşullar
e) Dişe ait veya alveoler yapıda anomalilerin olması (paget veya marble bone hastalığında olduğu gibi)
f) Direnci düşüren ve iyileşmeyi geciktiren şartlar (diabetes mellitus)
g) Hastanın yaşının ilerlemiş olması
h) Lokal kontrendikasyonlar (ektopik dişler, vital dokulara gereksiz zarar verilmesi gibi.)

Aslında bu kontrendikasyonlarm hepsi sadece gömülü diş değil diğer cerrahi işlemler içinde geçerlidir. Gömülü dişlerin çıkartılmasında en büyük kontrendikasyon hastanın yaşıdır. Yaş ilerledikçe kemiğin esnekliği azalır ve cerrahi işlem sırasında kuvvetlere direnci fazla değildir. Bu özellik gereği daha az travma ile çalışabilmek için daha çok kemik kaldırmak ve sert doku engelini daha fazla açmak gerekir. Yine yaşlı bireylerde postoperatif bulguların şiddeti daha fazladır. Ödem ve huzursuzluk 18 yaşında bir hastada bir iki günde geçerken aynı olay 50 yaşında bir bireyde dört beş gün sürer. Yaşlı bir şahısta eğer gömülü diş hiçbir şikayet kaynağı olmadan uzun seneler zaten kaldıysa ve yine şikayet vermiyorsa bırakılmasında yarar vardır.

Bakınız: Gömülü Diş

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / prof Dr. Mustafa TÜRKER ve Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


Gömülü Dişler Hakkında Kapsamlı Bilgiler
 

© Copyright 2009 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez