Alt Yirmi Yaş Dişlerinin Cerrahi işlemleri

1. Basamak: Anestezi yapılır.
2. Basamak: İnsizyon yapılır.
L şeklinde insizyon yapılır. İnsizyonun başlangıç noktası öndeki 12 yaş dişinin vestibüler taraftaki serbest dişeti kenarı ve vestibüler yüzün orta noktası ile mezial noktası arasında değişir. Bu noktadan başlamak üzere

serbest dişetini içine alan arkaya doğru retromolar saha üzerine margo anteriora doğru yükselen yatay geniş açılı bir insizyon ve başlangıç noktasından vestibülum orise doğru bir insizyon yapılır.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / Prof Dr. Mustafa TÜRKER ve Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


Gömülü Dişler Hakkında Kapsamlı Bilgiler
 

© Copyright 2009 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez