Üst Yirmi Yaş Dişlerinin Cerrahi işlemleri

Gömülü üst yirmi yaş dişlerinde cerrahi işlemlerde uygulanan aynen diğer gömülü dişlerdeki gibidir. Ancak müdahalede dikkat edilecek bazı önemli noktalar vardır. Buda üst gömülü yirmi yaş dişinin ve bulunduğu bölgenin anatomik özelliğinden ileri gelmektedir. Anatomik olarak üst yirmi yaş dişi üst alveoler kretin en gerisinde tüber maksillanın infratemporal yüzüne

bakacak şekilde lokalize olmuştur. Operasyon esnasında direkt görüş ve ulaşım oldukça güçtür. Bundan dolayıdır ki insizyon çoğunlukla daha önden (6 yaş ile 12 yaş dişi arasından) yapılmaktadır. Bazı durumlarda ise vestibül ve kret üzerinde yapılan "L" şeklindeki insizyon yeterli olmamakta buna ilave olarak palatinal taraftan 6 ve 7 no'lu dişlerin serbest diş etinide içine alacak şekilde bir "T" insizyonu yapılması çok yararlı olmaktadır.

Yine operasyon öncesi dişin pozisyonu ve maksiller sinüs ile olan ilişkisi çok önemlidir. Operasyon esnasında gömülü dişlerin infratemporal boşluğa veya sinüs içerisine itilmesi en ciddi komplikasyonlardır. Üst gömülü yirmi yaş dişlerinin çekiminde gömülü dişin parçalanarak çıkarılması çoğunlukla söz konusu değildir. Diş bütünüyle çıkarılır.

Ancak dişin köklerinin kırılması durumunda ayırma söz konusudur. Yine anatomik olarak üst gömülü yirmi yaş dişinin içerisinde bulunduğu tüber maksilla yapısal olarak fazla miktarda spongioz kemik içerdiği için kuvvet uygulanması oldukça hafif olarak yapılmalıdır.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / Prof Dr. Mustafa TÜRKER ve Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


Gömülü Dişler Hakkında Kapsamlı Bilgiler
 

© Copyright 2009 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez