Sürnümerer Dişlerin Cerrahi İşlemleri

Gömülü Sürnümerer dişler en sık üst frontal bölgede görülür. Genellikle her iki santral arasında gelişimi tam olmayan küçük bir diş söz konusudur (Mesiodens). Operasyonla çıkartılmaları için kesin bir endikasyon yoktur. Dişli çenede çıkartılması ender olarak gerekir. Bazen ortodontik nedenlerle çıkartılır. Lokalizasyonlarımn tespiti için üst oklüzal ve periapikal filmler kullanılır.

Operasyon esasen palatinalden yapılır ve üst gömülü kanin operasyonlanndaki teknik uygulanır. Insizyon her iki ikinci premolarlar arasındadır. Lambo dikildikten sonra bir plak uygulanır.

Vestibülde yarım ay insizyonu yapılır. İnsizyonun en derin noktası santral dişlerin serbest dişeti kenarı ile frenulum arasındadır, her iki tarafta ise kaninler bölgesine uzanır. Lambo apertura piriformise kadar kaldırılır. Bazen her iki taraftan da lambo kaldırmak gerekir. Diş köklerine ve diş gemilerine zarar vermemek için kemikte dikkatli çalışılmalıdır.

Gömülü kalmış diğer Sürnümerer dişlerin operasyon yöntemi vakaya göre belirlenir. Çünkü bu ender durumlar için belirlenmiş rutin bir operasyon tekniği yoktur.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / prof Dr. Mustafa TÜRKER ve Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


Gömülü Dişler Hakkında Kapsamlı Bilgiler
 

© Copyright 2009 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez