İnsizyon için dikkat edilmesi gereken noktalar

a) Kaldırılacak olan flep operasyondan sonra en iyi beslenmesini temin edecek şekilde olmalıdır.
b) Hekim operasyon sahasını en iyi şekilde görmelidir.
c) Dokuya en az zarar verecek şekilde yapılmalı ve mümkün olduğu
kadar o bölgedeki damar ve sinirlerin kesilmemesine özen gösterilmelidir.

d) Operasyon sahası flep kapatıldıktan sonra en çabuk şekilde iyileşme sağlamalı ve anatomik olarak şekil bozukluğu meydana getirmemelidir.
e) İyileşmeden sonra en az skar dokusu görülmelidir.

İnsizyonun başladığı köşeden başlamak üzere dişeti ve altındaki periost, elevatör ile ekarte edilerek gömülü dişin bulunduğu bölgedeki kemik yüzeyi açığa çıkartılır. Kanama kontrolü yapılarak 3. safhaya geçilir.

3. Basamak: Gömülü olan alt 20 yaş dişine ulaşabilmek için mümkün olduğu kadar gerek yumuşak dokuda gerekse kemikte az harabiyet yapılmalıdır. Gömülü alt 20 yaş dişinin üzerindeki kemiğin kaldırılması diğer kemik cerrahilerinde olduğu gibi iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi çeşitli cerrahi frezler kullanılarak yapılması, ikincisi ise guj (keski) kullanmak suretiyle kemiğin kaldırılmasıdır.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / prof Dr. Mustafa TÜRKER ve Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


Gömülü Dişler Hakkında Kapsamlı Bilgiler
 

© Copyright 2009 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez