Üst Kanin Dişlerin Cerrahi İşlemleri

Gömülü üst kanin dişleri çok ender olarak enfeksiyona neden olurlar, çünkü genellikle tam gömüklülük söz konusudur. Dişin gömüklülügü klinik açıdan pek dikkat çekici değildir. Bazen vestibül veya palatinal taraftaki kemikte hafif bir genişleme görülebilir. Persiste bir süt kanin gömülü bir sürekli kaninin işareti olabilir. Protez taşıyanlarda, kemiğin gelişen

atrofîsine bağlı olarak mukoza gömülü diş bölgesinde perfore olabilir ve perikoroner bölgede bir enfeksiyon oluşabilir. Kemik içinde semptomsuz olarak duran üst kaninin çıkartılması için kesin bir endikasyon yoktur. Ancak enfeksiyon ve nevraljiform ağrıların varlığında.kist gelişiminde ve protetik tedavi öncesinde operasyon yapılmalıdır. Gömülü kanin genellikle palatinalde, ender olarak vestibülde lokalizedir. Ayrıca diş sinüs veya burun tabanına doğru yer değiştirmiş olabilir.

Palatinai taraftan yapılacak operasyonlarda insizyon diş dizisine paralel, serbest dişeti kenarında 35 cm uzunluğunda içeride operasyon yapılacak taraftaki 1. ve 2. molardan karşı taraftaki l.premolara kadar yapılır. Her iki diş gömülüyse insizyon her iki taraftaki molara kadar uzatılır. Foramen incisivum üzerinde koruyucu bir insizyona gerek yoktur. çünkü burada damar sinir paketinin kesilmesi sırasında ortaya çıkan kanama kısa sürede kendiliğinden durur. Buna karşın palatinai damarın zedelenmesini önlemek için lambo kemikten özenle sıyrılmalıdır. Lambo arkaya doğru kaldırıldıktan sonra diş elevatör veya davye ile çıkartılacak hale gelinceye kadar kemik kaldırılır. Gömülü dişin kronunun ucu genellikle lateral ve santral dişlerin kökleri arasındadır ve bu köklere zarar vermeden kronun etrafının açılması mümkün olmaz. Böyle durumlarda diş köleden ikiye ayrılır ve iki parça halinde çıkartılır. Lambo orijinal pozisyonuna getirilerek sıkıca dikilir.

Lambonun tam adaptasyonu için plak uygulanır. Bunun için ilk önce karşılıklı olarak birinci premolarlar ve birinci molarlar arasında ligatür telleri uygulanır ve bu teller gerdirilir. Daha sonra damak mukozası bir gazlı bez ile örtülür ve bunun üzerine kendiliğinden sertleşen akrilikten plak yapılır. Ortaya çıkan ısının giderilmesi için su ile soğutulur, veya plak önceden hazırlanır. Plak 57 gün ağızda bırakıldıktan sonra ligatür tellerinin kesilmesi ile kolayca çıkartılır.

Vestibül tarafta yapılacak operasyonlarda diş dizisine bakan tarafı hafif konveks olan ve santral dişten birinci molara uzanan insizyon yapılır, insizyon serbest dişetini içermemelidir. Yumuşak dokular fossa caninaya kadar dekole edilir. Kemik gömülü dişin kronunun bulunduğu bölgeden başlanarak kaldırılır. Kron görüldükten sonra komşu dişlerin köklerine zarar vermeden diş çıkacak hale gelinceye kadar kemik kaldırmaya devam edilir. Bazen dişin ikiye ayrılması gerekebilir. Bazı olgularda ayrıca palatinai taraftan da lambo kaldırılması gerekir.

Gömülü kanin operasyonlarında sinüs veya burun tabanı açılması olasılığı vardır. Böyle bir şey olduysa ek bir önleme gerek yoktur, çünkü gerek palatinai gerek vestibül taraftan kaldırılan lambonun orijinal pozisyonda dikilmesiyle perforasyon kapatılmış olur, ancak üç hafta sonra bir sond ile fistül olup olmadığı kontrol edilmeli ve bir sinüs grafisi alınmalıdır.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / Prof Dr. Mustafa TÜRKER ve Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


Gömülü Dişler Hakkında Kapsamlı Bilgiler
 

© Copyright 2009 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez